Dnes je středa 23. září 2020, svátek má Berta.   | 
Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě Tisk E-mail

Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě

    Projekt řeší rozšíření ekologické trolejové dopravy v Jihlavě. Délka nového vedení činí 2,1 km. V sídlištích Horní Kosov a Na Dolech dochází v posledních 10 letech k rozsáhlé výstavbě bytových a rodinných domů a je zde tedy velká poptávka a potenciál pro využití MHD. V důsledku nedostatečného propojení řešeného území prostřednictvím MHD je centrum města Jihlavy značně zatíženo individuální automobilovou dopravou. Nová trolejová trať umožňuje napojení těchto sídlišť přes nemocnici a polikliniku s centrem města. Dále dochází k přímé návaznosti na železniční dopravu (zastávka Jihlava – Staré Hory na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí). 

Projekt přispívá ke zlepšení podmínek pro využívání veřejné hromadné dopravy v Jihlavě:
  • rozšíření ekologicky šetrné trolejové dopravy (ekologický efekt)
  • zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím bezemisní MHD
  • zlepšení návaznosti trolejbusové dopravy na železniční dopravu
  • zkvalitnění a zefektivnění dopravní infrastruktury MHD Jihlava (nové vedení linek, návazné spoje, nová trasa)
  • snížení podílu individuální automobilové dopravy v důsledku vyššího využívání MHD

    Projektový záměr do Integrovaného plánu rozvoje Jihlavské sídelní aglomerace byl předložen v lednu 2017, žádost o podporu (dotaci) do Operačního programu doprava, kde je řídící orgán ministerstvo dopravy, pak v dubnu 2017. V květnu 2017 bylo zahájeno výběrové řízení, do kterého se přihlásil jediný zájemce. Podmínky zadání splnila firma Elektroline, a.s. a v červenci 2017 byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 16,1 mil. Kč bez DPH. Stavba nového úseku trolejové tratě proběhla v období od 1.9.2017 do 30.11.2017 přesně dle stanoveného harmonogramu a od 1.12.2017  byl zahájen zkušební provoz s novým vedením linek. V červnu 2018 byla s řídícím orgánem podepsána rámcová smlouva o poskytnutí dotace z fondů EU Kč. Celková dotace činila 14.151.000 Kč.


< Předch.
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz