Dnes je úterý 19. února 2019, svátek má Patrik.   | 
Připravované projekty s podporou Evropské unie Tisk E-mail

Jaké změny chystá dopravní podnik v příštích obdobích, čím podpoří kvalitu služby, jak přispěje k trvalé udržitelné veřejné dopravě v regionu statutárního města Jihlavy


Jedním z důležitých parametrů MHD jsou bezesporu kvalitní bezbariérová vozidla, kterými jsou cestující přepravováni. I když v současné době máme vozový park trolejbusů i autobusů poměrně „mladý“, v průměru je stáří vozidel něco více jak 7 let, již v této chvíli se musíme vážně zabývat obnovou v dalších létech, počínaje rokem 2017.
Bylo by velkou chybou nevyužít možností, které nám nabízí některé dotační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Pokud jde o vozidla je zejména podporován ze strany MMR nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Do těchto kategorií patří autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn a trolejbusy.
V současné době máme ve stavu ještě autobusy s pohonem dieselovými motory normy Euro 3 a dokonce autobusy, které nejsou bezbariérové (mají schody). Z toho důvodu připravujeme studii proveditelnosti čerpání evropských dotací na nákup 5 autobusů s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) a 3 trolejbusů. Studii – projekt nám vypracovává Regionální rozvojová agentura Vysočiny, jeho registrace proběhne v nejbližších dnech. Pokud tento náš projekt uspěje v celostátní soutěži, vozidla zakoupíme do konce roku 2017. Cena jednoho trolejbusu se dle průzkumu trhu pohybuje cca do 10 mil. Kč bez DPH a cena autobusu s pohonem na CNG cca 6 mil. Kč bez DPH. Výše dotace z fondu EU činí 85 % uznatelných nákladů.
Tímto projektem zahájíme obnovu vozového parku vozidel, další naše aktivity budou pokračovat podáním projektu na obnovu celkem 9 autobusů a 9 trolejbusů z IPRÚ (integrovaný plán rozvoje území). Nákup autobusů plánujeme realizovat v létech 2018, nákup trolejbusů potom v létech 2020 až 2022.
Kvalita poskytované služby MHD není ale jenom záležitost vozidel. Jedním z dalších parametrů je úroveň informačních systémů pro cestující. Cestujícího stojícího na zastávce zcela jistě bude zajímat, za jak dlouho přijede vozidlo na lince, kterou hodlá použít. Za tím účelem slouží informační panely na zastávkách. Jsou to v podstatě velké zobrazovací jednotky, na kterých jsou uváděny skutečné časy příjezdu vozidla linky, případně informace v případech kdy z důvodu mimořádností v MHD např. nehod, neprůjezdnosti vozovek apod. vozidlo jízdu vynechá, nebo bude nahrazeno jiným způsobem. Vzhledem k ceně těchto zařízení plánujeme v Jihlavě rozmístit 20 kusů informačních panelů a to zejména na těch zastávkách, kde dochází k velké kumulaci cestujících jako jsou například zastávky na Masarykově náměstí, dále v přestupních uzlech na nádražích, apod. Realizaci plánujeme již v roce 2018, předpokládaná cena je cca 7 mil. Kč.
V horizontu do roku 2020 bude také nutné obnovit systém placení jízdného – odbavovací systém cestujících. Stávající systém, jehož realizace byla zahájena v roce 2010  v té době patřil k nejmodernějším v rámci ČR, již morálně, ale i fyzicky zastaral. Bude nutné, aby nový systém uměl např. zaplatit jízdné ve vozidle běžnou bankovní kartou, pomocí internetového připojení zakoupit k Jihlavské kartě časový kupón nebo dobít peněženku a vzhledem k velmi rychlému vývoji i případné další funkce, které cestujícím usnadní nebo zpříjemní cestování MHD.
Aktuálně jednou z velmi sledovaných akcí je dostavba trolejového vedení na prodloužení ulice Vrchlického. Celou oblast Horního Kosova a sídliště S. K. Neumanna je nutné, pokud jde o vedení a kapacity autobusových a trolejbusových linek, aktualizovat dle výsledků dopravního průzkumu, který na území města Jihlavy prováděla specializovaná nezávislá firma. Tato aktualizace předpokládá zrušení linek B a BI a zavedení nových linek B, D a F. Trolejbusová linka B je plánovaná z Hlavního nádraží ČD ulicemi Havlíčkova, Okružní, Brněnská, Masarykovo náměstí, Tolstého, Vrchlického, S. K. Neumanna, konečná točka u žel. přejezdu na ulici Jiráskova. Linka bude mít dvě konečné a již nebude mít „okružní“ charakter. Abychom také zajistili dopravní obslužnost na ulici Žižkova, Seifertova bude nová linka D vedena opět z Hlavního nádraží ČD ulicí Havlíčkova dále Tolstého, Dvořákova, Žižkova, U Cvičiště až na konečnou u Domu zdraví. Linka bude mít dvě konečné (nebude mít okružní charakter). Linka F pak zajistí přímé spojení jižní části města s Domem zdraví a Poliklinikou. Povede ze zastávky Dopravní podnik přes Masarykovo náměstí, Tolstého ulici a dále po stejné trase jako linka D až na konečnou u Domu zdraví. Nové linky D a F jsou plánovány s intervalem 24 minut tak, aby ve společném úseku byl zajištěn interval spojů 12 minut.
Předpokládané náklady dostavby trolejového vedení jsou 18 mil. Kč bez DPH. O úhradu 85% z této částky budeme usilovat z Operačního programu doprava – výstavba infrastruktury drážní dopravy.
Veškerá výše uvedená opatření jsou na podporu udržitelného růstu veřejné dopravy. Našim cílem je každoroční růst počtu přepravených cestujících, alespoň v rozsahu jak se nám v posledních několika létech daří.
Děkujeme našim cestujícím za dosavadní přízeň a těšíme se na ještě větší využívání MHD v Jihlavě.

< Předch.   Další >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz