Dnes je středa 23. září 2020, svátek má Berta.   | 
O společnosti Tisk E-mail

Historie MHD v Jihlavě

Slavnostní zahájení
  
Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 1909. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 1906 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později – 26. srpna 1909 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 710 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce 1948. První městský autobus byl pořízen v roce 1942. Jednalo se o autobus ŠKODA 706, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem.

     Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží v intervalu 10 minut. Linka byla označena písmenem „A“. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci.Současnost
        

          Za událost, která velmi výrazně ovlivnila činnost společnosti v roce 2018, lze považovat úplnou uzavírku Brněnského mostu trvající od dubna do října. Tak rozsáhlá úprava vedení autobusových a trolejbusových linek s přestavbou trolejového vedení na křižovatce ulic Brněnská a Okružní a na Masarykově náměstí není v nejméně několika posledních desetiletích v historii společnosti známa. Idea tvorby výlukových grafikonů dopravy nepředpokládala výrazný nárůst počtu ujetých kilometrů. Ze statistických údajů však vyplývá, že při započítání všech změn v dopravě došlo k nárůstu ujetých km v MHD v porovnání s rokem 2017 o 5 %.
     Intenzivně jsme spolupracovali s příslušnými odbory města Jihlava na využití možnosti evropských dotací při přípravě programu IPRÚ v dopravní oblasti zaměřených na obnovu vozového parku společnosti – nákup nových autobusů s pohonem na CNG a realizaci projektu tzv. inteligentních zastávek. Bylo pořízeno celkem 9 nových bezbariérových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn od dodavatele firmy Iveco z Francie. Na linkách MHD v Jihlavě byly autobusy zařazeny od 1. 9. 2018. Od konce září se podařilo uvést do provozu projekt 20 inteligentních zastávek, které informují cestující o aktuálních časech příjezdů vozidel MHD. V rámci projektu byly vytvořeny virtuální panely pro zobrazení skutečných odjezdů ze všech zastávek MHD na mobilech či PC. Podíleli jsme se také na přípravě dat pro vytvoření mapy MHD ON LINE, která vznikla ve spolupráci s pracovníky odboru informatiky magistrátu města Jihlavy a umožňuje sledovat provoz všech vozidel MHD.
    Uvedená opatření významně zvyšující informovanost cestujících směřují k zajištění trvale udržitelné dopravy v regionu města. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti musí veřejná doprava převzít ještě větší část dopravního zatížení, protože individuální osobní doprava je již na hranici možností města a regionu.
     Velmi významná je také skutečnost, že se v průběhu celého roku 2018 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn. Stav vozů s pohonem na CNG je od září celkem 22 kusů, což je 55% vozového parku autobusů. Na celkovém počtu ujetých km autobusové trakce jejich podíl překračuje 74%. Autobusy na pohon CNG spotřebovaly za rok 415 000 kg zemního plynu, což je v průměru 34 583 kg měsíčně. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají. Další nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost, který za celý rok 2018 činil celkem 149 000 kg.
     O úspěšné realizaci projektu elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní Jihlavské karty hovoří následující skutečnosti. K 31. 12. 2018 jsme evidovali 57 687 držitelů Jihlavské karty. Finanční obrat na Jihlavských kartách je za rok 2018 celkem 40 985 000Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 14 285 000 Kč, z toho 6 502 000 Kč bylo vloženo bankovní kartou, což je o 15 % více jak v roce 2017. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 2018 to bylo již pouze necelých 7 % platících cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, Jihlavskou kartu pak používají všichni ostatní cestující – 78 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 15 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku.
          Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady veřejné služby a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů včetně přiměřeného zisku hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting. Od 1. 9. 2018 došlo k převzetí úplné dopravní obslužnosti obce Hybrálec, který nepatří do katastru Jihlavy a proto je doprava dotovaná krajem Vysočina.
      V roce 2018 bylo na trolejbusových linkách ujeto 1 483 434 km, na autobusových potom 1 575 648 km, celkem 3 059 082 km, což je o 150 148 km více než v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 2018 přepravili celkem 15 465 553 s nárůstem o téměř 9 % oproti roku 2017. Na linkách MHD přepravíme denně 42 371 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. 
      K nárůstu přepravených osob významně přispěla tarifní úprava, kdy byla od 1. července snížena věková hranice pro získání ročního seniorského jízdného ze 70 na 65 let. Na druhé straně v důsledku této změny tarifu došlo ke snížení tržeb z MHD.   
      Za významné investiční akce považujeme nákup 9 ks autobusů s pohonem na CNG za cenu 61,9 mil. Kč, z toho dotace IROP činila 52,6 mil. Kč a 20 ks Inteligentních zastávek MHD za celkem 7,8 mil. Kč s dotací IROP 5,4 mil. Kč.
     Zajímavou akcí, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, byl Den otevřených dveří u příležitosti výročí 50 let trolejbusové dopravy v Jihlavě. Veřejnosti byla předvedena nejen historická vozidla z Technického muzea v Brně a Dopravního podniku Pardubice, ale také nejmodernější parciální trolejbus zapůjčený z Dopravních podniků města Plzně.  Návštěvníci se v rámci komentovaných prohlídek seznámili s technickým zázemím vozovny a vozovým parkem, dále mohli získat informace o odbavovacím systému, tarifu MHD, síti linek a jízdních řádech.
   Při hodnocení roku 2018 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících.
    
     Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 2019 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investičních akcí. Zejména se jedná o nákup 3 trolejbusů a 5 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn z projektu IROP z roku 2016 a 7 parciálních trolejbusů v rámci IPRÚ Jihlava pro zajištění provozu plánované trolejbusové dráhy na Bedřichov až k firmě Bosch. Budeme aktivně spolupracovat při dalším vývoji a přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli také v závěru programového období 2014 - 2020 na financování z fondů EU a umožnili tak další rozvoj společnosti. K námětům patří obnova vozového parku trolejbusů, nákup nových autobusů s pohonem na CNG, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, modernizace odbavovacího systému pro cestující jako je např. nabíjení elektronické peněženky Jihlavské karty a nákup časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou ve vozidlech MHD či zapojení do integrovaného dopravního systému kraje Vysočina.
                                   
 
      

Další fotografie ze současnosti a nedávné minulosti MHD v Jihlavě zde.
Další >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz