Dnes je neděle 21. července 2019, svátek má Vítězslav.   | 
O společnosti Tisk E-mail

Historie MHD v Jihlavě

Slavnostní zahájení
  
Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 1909. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 1906 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později – 26. srpna 1909 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 710 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce 1948. První městský autobus byl pořízen v roce 1942. Jednalo se o autobus ŠKODA 706, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem.

     Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží v intervalu 10 minut. Linka byla označena písmenem „A“. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci.Současnost
        

     Hloubková analýza činnosti společnosti v dopravní oblasti dokončená v závěru roku 2015 nezávislou společností odstartovala celou řadu změn v jízdních řádech autobusových a trolejbusových linek. K nejvýznamnější změnám došlo od 1. 4. 2016 na trolejbusových linkách A, B, BI, C, E v oblasti zavedení jednotného jednoduše zapamatovatelného intervalu 12 minut. Tím došlo k dlouho požadované změně, jejímž výsledkem je každou hodinu opakující čas odjezdu ze zastávky linek. Také zavedení noční trolejbusové linky s označením „N“ se setkal s příznivou reakcí cestující veřejnosti. Zvýšili jsme také počet spojů zajíždějících do průmyslové zóny u firmy Automotive Lighting. K nejvýznamnější změně patří zavedení nových přímých autobusových spojů linek 31 a 32. Tyto spoje zajišťují přímá spojení z velkých obytných celků Březinova, Horní Kosov, S. K. Neumanna do průmyslové zóny v Jihlavě - Pávově. S příznivou odezvou ze strany cestujících bylo také vybudování nové zastávky Fibichova na linkách 3, 31, 6 a 9. V průběhu roku jsme také velmi operativně reagovali na požadované dílčí změny na všech autobusových a trolejbusových linkách MHD v Jihlavě.
     Intenzivně jsme spolupracovali s příslušnými odbory města Jihlava na využití možnosti evropských dotací při přípravě programu IPRÚ v dopravní oblasti, zaměřených na obnovu vozového parku společnosti – nákup nových trolejbusů a autobusů s pohonem na CNG, dále na výstavbu nového trolejového vedení na ulici Vrchlického a instalaci tzv. „chytrých zastávek“, na kterých bude cestujícím na zastávce on-line zveřejněna informace o času příjezdu, případně zpoždění trolejbusu či zrušení spoje. Všechna uvedená opatření směřují k zajištění „trvale udržitelné dopravy“ v regionu města. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti musí veřejná doprava převzít významnou část dopravního zatížení, protože individuální osobní doprava je již na hranici možností města a regionu.
     Za velmi významnou považuji také skutečnost, že se nám v průběhu celého roku 2016 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn, jejich podíl na ujetých kilometrech v autobusové dopravě překračuje 73 %. Další nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost, který za celý rok 2016 činil celkem 153 000 kg, což je o 6 % více jak v předchozím roce. Autobusy naší společnosti s pohonem na CNG spotřebovaly za rok 2016 celkem 373 000 kg zemního plynu. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají.
     O úspěšné realizaci projektu elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní Jihlavské karty hovoří následující skutečnosti. K 31. 12. 2016 jsme evidovali 49 456 držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o více jak 9 %. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách je za rok 2016 40,6 milionů Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 12 mil. Kč, což je téměř o 8 % více jak v roce 2015. Z tohoto faktu je zřejmé, že obliba používání automatů pro nákup všech druhů jízdenek významně každým rokem stoupá. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 2016 to bylo již pouze necelých 9 % platících cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, Jihlavskou kartu pak používají všichni ostatní cestující – 74 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 15 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku.
          Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Od července 2016 byla objednaná doprava zvýšena o celkem 3 spoje na lince č. 12. Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů včetně přiměřeného zisku hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting.
      V roce 2016 bylo na trolejbusových linkách ujeto 1 412 609 km, na autobusových 1 494 066 km, celkem pak 2 906 675 km, což je o 1616 km více než v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 2016 přepravili celkem 14 081 171 s nárůstem o 1,3 % oproti roku 2015. Na linkách MHD přepravíme denně 38 579 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. 
     V průběhu roku nebylo třeba investovat do obnovy dopravních prostředků, stále ještě disponujeme v rámci městských dopravních podniků nejmodernějším a nejmladším vozovým parkem.
     Zajímavou akcí, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, byl Den otevřených dveří. Návštěvníci se v rámci komentovaných prohlídek seznámili s technickým zázemím vozovny a vozovým parkem, dále mohli získat informace o odbavovacím systému, tarifu MHD, síti linek a jízdních řádech.
   Při hodnocení roku 2016 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících. Pochvalu zaslouží všichni řidiči.

     Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 2017 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové trolejbusové trati jsme již v roce 2014 připravili návrhy na změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. Akce bude dokončena v závěru roku 2017.
     Budeme aktivně spolupracovat při dalším vývoji a přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli v průběhu programového období 2014 - 2020 na financování z fondů EU a umožnili tak další rozvoj společnosti. K námětům patří nákup nových autobusů s pohonem na CNG, obnova vozového parku trolejbusů, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, modernizace odbavovacího systému pro cestují jako je např. nabíjení elektronické peněženky Jihlavské karty a nákup časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou nejen v automatech pro prodej jízdenek, ale také ve vozidlech MHD.


                          
 
      

Další fotografie ze současnosti a nedávné minulosti MHD v Jihlavě zde.
Další >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz