Dnes je středa 23. září 2020, svátek má Berta.   | 
Základní informace Tisk E-mailOd 10. července 2009 jsou plastové průkazky pro časové jízdné nahrazovány Jihlavskou kartou opatřenou čipem. Papírové kupóny od tohoto dne nejsou vydávány, zájemce o předplacené časové jízdné musí nejdříve požádat o vystavení čipové karty, na kterou mu bude kupón elektronicky vložen.

Vydání Jihlavské karty:

Jihlavská karta se vystavuje na počkání.
V případě personifikované karty je třeba vyplnit Žádost/Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty, potvrdit souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů a seznámení s Obchodními podmínkami pro vydávání a používání Jihlavské karty. K ověření údajů uvedených v Žádosti/Smlouvě je třeba předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas). U dětí mladších 15 let žádá o vydání Jihlavské karty zákonný zástupce a předkládá rodný list dítěte, pokud dítě nemá zapsané ve svém předloženém občanském průkazu.
Cena za vyhotovení personifikované čipové karty: 100,- Kč (věrnostní sleva).

Jihlavskou kartu je možno pořídit v nepersonifikované podobě bez předložení osobních údajů.V tom případě nelze použít žádnou slevu, protože ta je vždy svázána s osobními údaji cestujícího (věk, potvrzení o studiu, sleva od Červeného kříže, nepřenositelnost časového jízdného). S jedinou výjimkou bude sloužit pouze jako elektronická peněženka. Na nepersonifikované kartě bude vždy nastaven plnocenný tarif, použití pro dítě je tedy nehospodárné. Držitel karty vždy platí plnnocenné jízdné, může však zakoupit elektronickou jízdenku spolucestujícím osobám, zavazadlům nebo zvířatům, a to včetně zlevněných tarifů. S použitím nepersonifikované karty je spojeno zvýšené riziko spojené se ztrátou karty s nabitou peněženkou. Cestující v tomto případě nemůže prokázat oprávněnost požadavku na zablokování karty. Prakticky je to stejné, jako kdyby ztratil hotové peníze.
Jedinou výjimkou, kdy bude na kartu nahrán časový kupón, je použití nového tarifu - 30 denní přenosné jízdné (pro pásmo I nebo pásmo I+II). Vzhledem k přenositelnosti karty je výrazně vyšší i cena tohoto druhu jízdného a je vhodný spíše pro firemní využití.
Cena za vyhotovení nepersonifikované čipové karty: 150,- Kč

Ke kartě je doporučeno pořídit si obal v ceně 10,- Kč, který do jisté míry chrání kartu před poškozením. Není však vhodné nosit kartu ani s obalem např. v zadní kapse kalhot, protože může prohnutím karty dojít k jejímu zlomení či přerušení anténky, která je umístěna po obvodu karty.

Prodlužování platnosti Jihlavské karty

Platnost karty je stanovena na 4 roky ode dne vydání. Je třeba si občas zkontrolovat dobu platnosti karty. neboť po uplynutí této lhůty nelze již kartu použít - například zakoupit si elektronickou jízdenku ve voze nebo časový kupón v kiosku či Předprodeji jízdenek.
Termín konce platnosti karty lze zjistit ve voze MHD po volbě tlačítka INFO a následném přiložení karty (pozor - při opačném postupu dojde k nechtěnému odbavení). Tuto informaci lze získat také u kiosku - modrého samoobslužného automatu opět po stisknutí tlačítka INFO a také dotazem u pracovnic Předprodeje jízdenek po předložení Jihlavské karty.
Při pořizování nového časového kupónu systém kontroluje platnost karty a nepovolí zakoupení kupónu, jehož platnost by přesahovala platnost Jihlavské karty. V takovém případě lze pořídit časový kupón s kratší platností nebo si prodloužit platnost Jihlavské karty.
Prodloužení platnosti karty se provádí výhradně na Předprodeji jízdenek, a to zdarma. Podmínkou k prodloužení funkcionality karty je dobrý fyzický stav karty, platnost vytištěných údajů na kartě a fotografie, která odpovídá aktuální podobě cestujícího.

Použití Jihlavské karty:

a) časové kupóny - získávání bonusových bodů
 
Jihlavská karta v první fázi projektu začala sloužit jako nosič předplaceného časového jízdného. Cestující se stejně jako dosud nemusí s touto kartou ve vozech MHD odbavovat, pouze ji předloží při případné kontrole revizorovi. Pokud chtějí získat slevu při nákupu dalšího kupónu, mohou od května 2010 označovat nástup i výstup. Za jednu cestu při správném označení nástupu i výstupu tak cestující získá bonusový bod. Tyto body se na kartě načítají a při nákupu nového kupónu se přemění na peníze. Hodnota 1 bodu je nyní nastavena na 0,50 Kč. Maximální výše dosažené slevy činí 10% z hodnoty nově pořizovaného kupónu. Nevyužité body z technických důvodů propadají a nelze je použít k nákupu dalších kupónů. Proto je např. nevýhodné při sběru bonusových bodů při použití ročního kupónu zakoupit nový kupón s krátkou dobou platnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že při tzv. kombinovaném odbavení, kdy dochází k přejezdu z platného pásma (kupónu) do pásma, kde je nutno dokoupit elektronickou jízdenku z peněženky (či naopak při jízdě ze zastávky mimo povolené pásmo), není bonusový bod udělen. Jak nástup, tak výstup musí být kupónovou transakcí. Obdobně systém z technických důvodů nepřidělí bod za jízdu se spolucestujícími. Kdo si pořídil Jihlavskou kartu před 22. březnem 2010, nemá aktivovanou funkci elektronické peněženky a systém přidělování bonusových bodů. Tuto informaci lze zjistit po přiložení karty k validátoru po předchozím zmáčknutí tlačitka INFO. K aktivaci karty je třeba navštívit Předprodej jízdenek, proběhne automaticky při nákupu nového kupónu nebo nabití peněženky, lze si však vyžádat i samotnou aktivaci karty bez další operace. Po aktivaci uvedených funkcí je možno na odbavovacím zařízení ve voze zjistit platnost zakoupeného kupónu, stav získaných bonusových bodů a samozřejmě i zůstatku na elektronické peněžence. 
Systém přidělování bonusových bodů je variantou dopravního průzkumu, který slouží ke sledování dopravních proudů v MHD. Na základě zjištěných informací bude možno optimalizovat jízdní řády a četnost spojů tak, aby odpovídal skutečným potřebám cestující veřejnosti. Kdo se tohoto průzkumu chce zúčastnit, je odměňován výše uvedenou slevou.
 
b) elektronická peněženka

Od května 2010 je zprovozněna druhá funkce Jihlavské karty, a to použití jako elektronické peněženky k úhradám jednotlivého jízdného na odbavovacích zařízeních ve vozech MHD. V tomto případě je třeba označovat každý nástup i výstup. Pokud nedojde k označení výstupu, systém automaticky dopočítá cenu až na konečnou zastávku příslušné linky.

Podrobný návod je uveden v článku Pokyny pro použití Jihlavské karty.

V dalším rozvoji může sloužit Jihlavská karta třeba i jako prostředek pro realizaci docházkových a stravovacích systémů apod.


Samoobslužné zóny

Nákup časových kupónů i dobíjení elektronické peněženky zajišťuje středisko Předprodej jízdenek, Masarykovo náměstí 1. Je však možno využít i novou službu - samoobslužné zóny.
     Samoobslužné zóny (modré automaty s displejem) jsou instalovány 2 na Masarykově náměstí (pod Priorem, u pošty), v Havlíčkově ulici u Hlavního nádraží, v Okružní ulici na konečné zastávce linky C a ulici Lipová v Horním Kosově na konečné zastávce linky C. Na těchto automatech lze provádět aktivaci Jihlavské karty (nutné pro všechny karty pořízené před 22.3.2010 - stačí zadat na základní obrazovce Info a po vyzvání vložit kartu, aktivace proběhne automaticky), nakupovat předplacené časové jízdné - kupóny, dobíjet elektronickou peněženku libovolnou částkou (omezeno maximálním zůstatkem na kartě 3.500,- Kč), pořizovat papírové jízdenky a zobrazit internetové stránky Dopravního podniku, například pro zjišťování aktuálních informací či vyhledání jízdních řádů.
     Platit lze mincemi, bankovkami, platební kartou či převodem z nabité elektronické peněženky.
     Pokud automat nepřijme minci (je vrácena zpět cestujícímu), je vhodné ji zkusit vhodit znovu. Jsou-li parametry této mince na hranici tolerance mincovníku, automat ji může při dalším pokusu akceptovat. Příčinou nepřijetí mincí je jejich opotřebení či zašpinění.
     Automat nevrací bankovky, pouze mince do 100 Kč, pokud tyto mince jsou v daném okamžiku k dispozici ve vyplaceči. Není tedy například možné objednat nákup 2 jízdenek po 16,- Kč a zaplatit bankovkou v hodnotě 200,- Kč. Ideální je si připravit přesnou hotovost, použít lze kombinaci bankovek i mincí. Bankovky nesmí být zmačkané, natržené, přeložené (např. ohnutý roh) či vlhké. V takovém případě se může stát, že uvíznou ve čtečce bankovek a požadovaná transakce se neprovede. Bankovky se vkládají do čtečky postupně, automat vždy vyžaduje potvrzení vložené bankovky. V tomto okamžiku se bankovka přesune do kasy (takovou bankovku již nelze získat zpět ani po následné volbě storno transakce), je pak možno vkládat další bankovky či mince, které jsou právě zobrazeny na displeji. Jiné mince či bankovky automat v daném okamžiku nepřijme z důvodu vzniku přeplatku, který nemůže vrátit zpět.
     Při platbě bankovní kartou, která není opatřena čipem, ale pouze magnetickým proužkem, automat vzápětí po vložení bankovní karty vyžaduje její vyjmutí. Na displeji se pouze změní text "Vložte bankovní kartu" na "Vyjměte bankovní kartu",proto je třeba pokyny na displeji pozorně sledovat a zbytečně nečekat, neboť transakce by mohla být po uplynutí nastaveného času nečinnosti přerušena. Před vložením bankovní karty je třeba se nejprve přesvědčit, že je karta při vložení správně orientovaná - vodítkem jsou čísla zobrazená nad otvorem pro vkládání karty.
     Každou transakci lze i v jejím průběhu před závěrečným potvrzením stornovat, ale pokud mezitím byly do automatu vloženy peníze, automat převede tuto částku na elektronickou peněženku na Jihlavské kartě, tedy provede její dobití. Z elektronické peněženky je pak možno uhradit nákup časového kupónu v automatu či hradit jednotlivé jízdy ve vozech MHD. V případě, že by přesunem stornované částky došlo k překročení maximálního zůstatku na Jihlavské kartě (3.500,- Kč), je cestující vyzván informací na displeji a na vytištěné stvrzence o transakci k vyzvednutí hotovosti ve středisku Předprodej jízdenek. S touto stvrzenkou je možno se obrátit na pracovnice Předprodeje jízdenek.
     Samoobslužná zóna je vysoce sofistikované zařízení, umožňující celou řadu činností. Je to však pouze stroj, který se může z nejrůznějších příčin dostat do nestandardního stavu. V takovém případě je třeba v neodkladném případě volat na telefonní číslo Dopravního podniku uvedeném na automatu (567 301 321) nebo v případě neprovedení transakce se co nejdříve dostavit na Předprodej jízdenek k reklamaci.  
 


< Předch.   Další >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz