Dnes je sobota 20. dubna 2019, svátek má Marcela.   | 
Volná pracovní místa
Výběrové řízení na pozici výkonného ředitele Tisk E-mail
Středa, 05 prosinec 2018

 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, PSČ 586 01 Jihlava

Představenstvo obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice výkonného ředitele společnosti
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.


 
• místo výkonu funkce Jihlava
• výkon funkce na dobu neurčitou
• předpokládaný termín nástupu – dohodou po ukončení výběrového řízení


Předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického, technického nebo dopravního směru
• držitel osvědčení o odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy a nejméně 3 roky praxe v řídící činnosti v oboru provozování drah a drážní dopravy - výhodou
• nejméně 5 let praxe v řídicí funkci (zkušenost s vedením organizace obdobného typu výhodou)
• nejméně 3 roky praxe v dopravě (praxe v oblasti městské nebo regionální dopravy výhodou)
• občanská a trestní bezúhonnost


Požadavky:
• rámcová znalost legislativy týkající se oblasti občanského, obchodního a pracovního práva
• znalost legislativy, týkající se předmětu činnosti společnosti, zejména:
zákona o silniční dopravě
zákona o drahách
zákona o zadávání veřejných zakázek
zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Evropské nařízení 1370/2007
• organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, prezentační a řídicí dovednosti, kultivovaný mluvený i písemný projev
• dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, odolnost vůči stresu
• samostatnost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita, spolehlivost, zájem o další kariérní vzdělávání, schopnost týmové práce
• strategické a analytické myšlení s důrazem na zodpovědnost
• znalost alespoň jednoho světového jazyka (AJ, NJ) na úrovní běžné komunikace
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• dobrá uživatelská znalost práce na PC – MS Word, Excel, PowerPoint


Nabízíme:
• zázemí silné společnosti
• odpovídající finanční ohodnocení
• penzijní připojištění
• příspěvek na stravování
• služební automobil, mobilní telefon a notebook
• speciální jízdné 120 Kč/rok v MHD také pro rodinné příslušníky
• 5 týdnů dovolené
• možnost prohlubování kvalifikace

Písemná přihláška do výběrového řízení:
• musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní adresu je-li odlišná od místa trvalého pobytu, telefonní číslo a emailovou adresu, datum a podpis zájemce,
• k přihlášce zájemce připojí ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• písemný záměr řízení společnosti, jejího dalšího chodu a rozvoje
• koncepce rozvoje společnosti na období 5 let včetně analýzy rizik v rozsahu max. 5 stran formátu A4
• písemný souhlas s absolvováním psychologických testů a dotazníků, jejichž cílem je posoudit zejména obecné schopnosti, manažerské předpoklady a osobnostní charakteristiku uchazeče pro případ, že by představenstvo tento postup považovalo v rámci výběrového řízení za účelný,
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení a to po celou dobu jeho trvání,
• písemné čestné prohlášení o tom že není dlužníkem statutárního města Jihlavy, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení.


Doplňující informace:
•  Přihlášku v označené obálce výběrové řízení na ředitele společnosti doručí zájemce na sekretariát ředitele společnosti k rukám předsedy představenstva, na adresu: Brtnická 1002/23,  PSČ 586 01 Jihlava nejpozději 23. ledna 2019 do 12:00 hod.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit i bez udání důvodu.

Informace o obsazované pozici podá předseda představenstva Ing. Josef Vilím (tel.: 567 301 321, e-mail: ).

Přijmeme řidiče autobusů Tisk E-mail
Pondělí, 01 únor 2016
Přijmeme řidiče autobusů pro MHD v Jihlavě.
Požadovaná kvalifikace:
Řidičské oprávnění skupiny D, případně můžeme zajistit potřebné rozšíření oprávnění ze skupiny B nebo C.
Bližší informace sdělíme nejlépe při osobním jednání na osobním oddělení, případně telefonicky na čísle 567 301 321 nebo mailem .
Nabízíme:
Průměrná hodinová mzda 168 Kč, příplatky za práci o sobotách a nedělích, přesčasovou práci, stabilizační odměny, roční odměny, odměny při pracovních a životních jubileích, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky ze sociálního fondu na sportovní aktivity. Nejmodernější vozidla MHD vybavená aut. převodovkami, o úklid vozidel se starají uklízečky. Závodní stravování v jídelně nebo poskytování stravenek, 5 týdnů dovolené, služební stejnokroj, podniková rekreační zařízení za zvýhodněné ceny. Případné rozšíření řidičského oprávnění na trolejbus.
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz